ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ รถยนต์ ไฟฟ้า

by yanyon
รถยนต์ ไฟฟ้า

ถ้าพูดถึงรถยนต์ โดยทั่วไปมักจะคุ้นเคยกับ รถ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์กลไกและน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบรับภาวะทรัพยากรธรรมชาติที่อาจจะถูกใช้จนหมดไป การผลิต รถยนต์ ไฟฟ้า จึงถูกนำมาใช้เพื่อตอบโจทย์นี้มากขึ้น รถยนต์ไฟฟ้า ev (electric vehicle) เป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงงานไฟฟ้า

ในประเทศไทยมีรถยนต์ ไฟฟ้าที่วางจำหน่ายอยู่ 4 ประเภท ได้แก่

รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid) 

        ขับเคลื่อนโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้ากลับคืนไว้ในแบตเตอรี่ได้ แต่ไม่สามารถชาร์จไฟจากภายนอกได้

รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid) 

        ขับเคลื่อนโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ คล้ายกับรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด แต่จะเพิ่มช่องเสียบปลั๊กสำหรับชาร์จไฟฟ้าจากภายนอก ซึ่งทำให้รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลขึ้น

รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery) 

        ขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว พลังงานไฟฟ้าที่ใช้จะมาจากการชาร์จไฟจากภายนอก รถประเภทนี้จะมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ และไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศออกมา 

รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) 

        ขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ แต่แหล่งพลังงานที่ส่งกำลังให้มอเตอร์ไฟฟ้าใช้ในการขับเคลื่อนมาจากก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งสถานีที่ให้บริการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนยังมีอยู่ไม่มากนัก

ในการชาร์จไฟให้กับ รถยนต์ไฟฟ้า ev แต่ละครั้งจะวิ่งได้ระยะไกลแค่ไหนขึ้นกับความจุของแบตเตอรี่ที่ใช้ในแต่ละรุ่นรถ โดยรวมอาจวิ่งได้ในระยะประมาณ 200 – 500 กิโลเมตรต่อการชาร์จ

รถยนต์ ไฟฟ้า

สามารถทำการชาร์จไฟได้ทั้งนอกบ้านและในบ้าน ดังนี้

ชาร์จโดยใช้ตู้ EV Charger 

      ณ สถานีชาร์จไฟรถไฟฟ้า เป็นการชาร์จไฟกระแสตรงเข้าแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าโดยตรง ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 40 – 60 นาที 

ชาร์จโดยใช้เครื่องชาร์จ Wall Box 

        ซึ่งเป็นตู้ชาร์จติดผนังตามห้างสรรพสินค้า หรือโรงแรม เป็นการชารจ์ผ่านตัวแปลงไฟ จากกระแสสลับเป็นกระแสตรงเข้าแบตเตอร์รี่รถยนต์ไฟฟ้า ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 4 – 9 ชั่วโมง

ชาร์จโดยตรงต่อจากเต้ารับภายในบ้าน 

        กรณีนี้จะมีการปรับเต้ารับไฟและมิเตอร์ไฟในบ้านสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ รวมถึงระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็ม และระบบป้องกันเหตุฉุกเฉินด้วย ซึ่งจำเป็นต้องทำการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ใช้เวลาในการชาร์จ 12 – 15 ชั่วโมง
        แม้เป็น รถยนต์ไฟฟ้า เราก็ต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยด้วย รถยนต์ไฟฟ้า ev ใช้อุปกรณ์ในการขับเคลื่อนน้อยกว่า ซึ่งรถประเภทนี้มีพื้นที่เหลือกรณีเกิดการยุบตัวหรือกระแทก ไม่ให้มาถึงผู้โดยสารเร็วหรือแรงเกินไป มีพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น ป้องกันการติดไฟที่แบตเตอรี่ด้วยน้ำยาหล่อเย็น หากเกิดการติดไฟก็จะไหม้ที่ตัวแบตเตอรี่และลุกลามเป็นวงกว้างได้น้อยกว่า ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ารถไฟฟ้ามีความปลอดภัยเพียงพอและรองรับการขับขี่เพื่ออนาคตได้อย่างดี

อ่านเพิ่มเติม: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ เลขศาสตร์ ทะเบียนรถ

Related Posts

Leave a Comment