นวัตกรรม รถ EV เทรนด์โลกที่กำลังมาแรง

by yanyon
นวัตกรรม รถ EV

รถ EV (Electric Vehicle) หรือรถยนต์ไฟฟ้า 100% เป็นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวในการขับเคลื่อน โดยรถยนต์จะถูกขับเคลื่อนโดยกำลังกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นที่เก็บพลังงานของตัวรถยนต์ อาศัยองค์ประกอบ 3 อย่างหลัก คือ แบตเตอรี่ อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยเหตุที่ว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงทำให้โดดเด่นด้านความประหยัด ทั้งในเรื่องของเชื้อเพลิงและการบำรุงรักษา อีกทั้งตอนนี้ที่ประเทศไทยก็ได้มีการนำเข้า รถอีวีรุ่น ต่าง ๆ เข้ามาอย่างแพร่หลายนวัตกรรม รถ EVถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ไฟฟ้า 100% จึงย่อมมีความแตกต่างจากรถยนต์ทั่วไป

ความแตกต่างของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ทั่วไป

1. รถยนต์ไฟฟ้าช่วยประหยัดค่าน้ำมัน

ประการแรกที่แตกต่าง คือ รถไฟฟ้าช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ว่าเบนซินหรือดีเซล เพราะค่าไฟจะถูกกว่าค่าน้ำมันที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาตลอดเวลา

2. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์ทั่วไป

รถยนต์ไฟฟ้าจะไม่ซ้ำเติมเรื่องภาวะโลกร้อนหรือปรากฏการณ์เรือนกระจก เนื่องจากไม่มีการเผาผลาญเชื้อเพลิง ลดปริมาณคาร์บอนในสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและมีเสียงรบกวนที่น้อยกว่ารถยนต์ทั่วไป

3. มีความปลอดภัยมากกว่ารถปกติ

เพราะ รถอีวีรุ่น ต่าง ๆ ใช้แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนแทนน้ำมัน ทำให้ไม่มีโอกาสเกิดประกายไฟจนระเบิดเหมือนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง โดยรวมจึงถือได้ว่ามีความปลอดภัยมากกว่า

นวัตกรรม รถ EV

รู้จักนวัตกรรม รถ EV วิธีการชาร์จพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า

ขึ้นชื่อว่าเป็น รถ EV (Electric Vehicle) แน่นอนว่าต้องมีการชาร์จพลังงานไฟฟ้า และการชาร์จพลังงานของ รุ่นอีวีรุ่น ต่าง ๆ แบ่งออกได้หลายประเภท ดังนี้

1. การชาร์จแบบ Quick Charger

เป็นการชาร์จแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง ใช้เวลา 40-60 นาที จะได้แบตเตอรี่ 0-80% โดยประมาณ ซึ่งหัวชาร์จก็จะการจำแนกรูปแบบต่าง ๆ ออกไปอีกเช่นกัน

2. การชาร์จแบบธรรมดาบนเครื่องชาร์จ Well Box

เป็นการชาร์จแบบใช้ไฟฟ้ากระแสสลับใช้เวลา 4-7 ชั่วโมงจึงบรรจุแบตเตอรี่ได้เต็ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังไฟฟ้าและขนาดของแบตเตอรี่ในตัวรถยนต์รุ่นนั้น ๆ ด้วย การชาร์จแบบนี้เราจะสามารถเห็นได้ตาม ตู้ชาร์จติดผนังติดตั้งหรือตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในอนาคตจะมีสถานที่สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

3. การชาร์จแบบธรรมดา (Normal Charger)

เป็นการชาร์จต่อจากเต้ารับไฟภายในบ้านที่ถูกติดตั้งใหม่เพื่อการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้จะไม่สามารถรับกระแสไฟฟ้าแบบธรรมดาภายในบ้านได้ และระยะการใช้เวลาจะอยู่ที่ 12-15 ชั่วโมงโดยประมาณ

แนวโน้มราคาของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

ช่วงปีที่ผ่านมานับว่าเป็นปีที่ก้าวกระโดดของรถยนต์ไฟฟ้า เพราะเกิดการผลิตรถไฟฟ้าของหลายบริษัท และมีการนำเข้ามาทำตลาดในประเทศมากขึ้นถือว่าเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์แบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน คาดว่าในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าจะมีผลต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยิ่งขึ้นต่อไป

สุดท้ายนี้ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ประเภทไหน รถยนต์ไฟฟ้า หรือรถยนต์ประเภทใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ต่างมีข้อดีและข้อเสียในแบบของรถยนต์ประเภทนั้น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและความพึงพอใจของแต่ละบุคคล จึงควรตัดสินใจจากข้อมูลรอบด้านและติดตามนวตกรรมที่ก้าวหน้าอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม: ระยะวิ่ง EV รถยนต์ ไฟฟ้า รถ EV วิ่งได้ไกลกว่าที่คิด

Related Posts

Leave a Comment