เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ เลขทะเบียนหลุดจอง

by yanyon
เลขทะเบียนหลุดจอง

การจองทะเบียนรถหรือการประมูลป้ายทะเบียนรถเป็นสิ่งที่หลายคนสนใจเพราะอยากได้เลขสวย ๆ ที่เป็นมงคลช่วยเสริมดวงให้ตลอดอายุการใช้งานรถ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางส่วนที่เป็น เลขทะเบียนหลุดจอง ซึ่งคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าประมูลหรือจองไว้แต่แรกก็มีสิทธิ์จับจองเป็นเจ้าของได้เช่นกัน เรามาดูเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้กัน

เลขทะเบียนหลุดจอง

ความหมายของ เลขทะเบียนหลุดจอง

ตามนิยมของกรมการขนส่งทางบก เลขทะเบียนที่หลุดจอง หมายถึง 2 กรณี คือ

1. เลขทะเบียนรถที่ไม่ได้จ่ายหลังประมูลชนะ 

หมายถึง เลขทะเบียนรถที่ผู้ชนะการประมูลเลขสวยไม่ได้มาจ่ายที่กรมการขนส่งทางบกภายใน 30 วันนับจากวันประมูล รวมถึงกรณีที่จ่ายไม่ครบถ้วนด้วย หากเป็นเช่นนี้ ทางกรมการขนส่งฯจะให้ประมูลใหม่อีกรอบ โดยแยกเป็นทะเบียน กทม. และทะเบียนรถ ต่างจังหวัด และเงินจากการประมูลก็จะนำไปเข้ากองทุน กปถ. หรือ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่นเดียวกันกับการประมูลรอบปกติ

2. เลขทะเบียนที่ไม่ได้จดในเวลาที่กำหนด 

หมายถึง กรณีที่ผู้สนใจได้ไปจองผ่านเว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve แล้วแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนตามกำหนดเวลา ซึ่งจะครอบคลุมเลขทะเบียนรถยนต์ของ กทม. เท่านั้น

จากความหมายที่กล่าวมา คงทำให้หลายคนหายสงสัย และไม่สับสนกับคำว่า “เลขทะเบียนไม่มีผู้จอง” ที่หมายถึงทะเบียนรถ ทั้งเลขและอักษร ที่ไม่มีผู้จองเลย ทั้งที่กรมการขนส่งทางบกได้เปิดโอกาสให้จองผ่านเว็บไซต์แล้ว (เฉพาะทะเบียน กทม.เท่านั้น)

วิธีตรวจหาเลขทะเบียนที่หลุดจอง

สำหรับเลขมงคล เลขถูกโฉลกหรือเลขสวยย่อมเป็นที่ติดตามของผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อย ว่าจะมีการหลุดจองหรือหลุดประมูลอย่างไรหรือไม่ วิธีตรวจสอบง่าย ๆ คือ การเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.tabienrod.com/exclusive.php ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้แยกไว้เป็นส่วนของทะเบียนรถ กทม. และทะเบียนต่างจังหวัด (แยกตามแต่ละจังหวัด) ก็จะสามารถเห็นได้ว่า เลขทะเบียนใดบ้าง ที่ผู้ชนะการประมูลไม่ได้มาจ่ายหรือจ่ายไม่ครบตามราคาในวันที่ประมูล

ส่วนกรณีที่เป็นเลขทะเบียนหลุดจากการจองบนอินเตอร์เน็ต เพราะไม่ไปจดทะเบียนในเวลา จะยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทราบผลได้จากหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว

เลขทะเบียนหลุดจอง

การใช้สิทธิ์จองต่อหรือประมูล

เมื่อเลขทะเบียนเหล่านั้นหลุดจอง ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของแล้ว ทุกคนที่สนใจก็สามารถแสดงความจำนงค์เข้าร่วมการประมูลรอบใหม่ได้ โดยตรวจสอบรายละเอียดอย่างเป็นทางการได้จากเว็บไซต์ http://www.tabienrod.com/index.php
จะเห็นได้ว่าเมื่อมี เลขทะเบียน หลุดจอง เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมาจากการไม่ชำระเงินตามที่ประมูลได้ หรือการไม่จดทะเบียนให้ทันตามเวลาที่กำหนด ก็เท่ากับเป็นการปล่อยโอกาสให้คนอื่น ๆ ที่สนใจได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของทะเบียนเลขสวยตามต้องการได้เช่นกัน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกดังที่ได้แนะนำไว้แล้ว

อ่านเพิ่มเติม: รู้ไหม จองคิวต่อใบขับขี่ ออนไลน์ ง่ายกว่าที่คิด

Related Posts

Leave a Comment