สายมู ต้องทราบ ตัวอักษร และ เลขทะเบียนรถ ไม่ดี ถ้ามีรีบเซ็กด่วน ! 

by yanyon
เลขทะเบียนรถ ไม่ดี

ในสมัยก่อนการเดินทางจะอาศัยช้าง ม้า วัว ควาย ถือว่าเป็นยานพาหนะในการเดินทาง ซึ่งมีการดูลักษณะของพาหนะนั้นด้วย คล้าย ๆ โหงวเฮ้ง เช่น ลักษณะของวัวที่เป็นพาหนะเป็นวัวที่มีลักษณะดีหรือไม่ จะให้คุณแก่ผู้ใช้งานหรือไม่ เช่นเดียวกันกับรถ ที่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นพาหนะอย่างหนึ่ง ซึ่งก็มีความเชื่อ และให้ความสำคัญกับเรื่องของทะเบียนรถที่เป็นตัวเลขมงคล เพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมเรื่องดวงชะตา วันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปรู้จักกับ สายมู ต้องทราบ ตัวอักษร และ เลขทะเบียนรถ ไม่ดี ถ้ามีรีบเซ็กด่วน ! 

สายมู ต้องทราบ ตัวอักษร และ เลขทะเบียนรถ ไม่ดี ถ้ามีรีบเซ็กด่วน ! 

1. ทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เลขทะเบียนรถ เมื่อยึดตามหลักของหลักทักษาเลขทะเบียนรถมงคล มีหลายตัวด้วยกัน ห้ามไม่ให้มีเลข 1 และเลข 5 ตัวเลขทะเบียนตัวสุดท้ายก็ห้ามเป็นเลข 1

2. ทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์

สายมู สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ ทะเบียนรถมงคล ห้ามมีเลข 1 และเลข 5 ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้ายก็ห้ามเป็นเลข 1 เพราะถือว่าเป็นตัวอักษรกาลกิณี

เลขทะเบียนรถ ไม่ดี

3. ทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

สำหรับคนที่เกิดวันอังคาร ตามหลักแล้วทะเบียนมงคลนั้น ห้ามใช้ตัวอักษร ก ข ค ฆ และ ง และห้ามมีตัวเลข 2 และเลข 1 ตัวเลขสุดท้ายของแผ่นป้ายทะเบียน ห้าม มีเลข 3 ถือเป็นกาลกิณี เช่นกัน

4. ทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน)

สำหรับคนที่เกิดวันพุธ กลางวัน ในแผ่นป้ายทะเบียนไม่ควรมีตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ และตัวเลขที่เป็นกาลกิณีไม่ควรใช้คือเลข 3 และ 8 รวมไปถึงตัวเลขบนแผ่นป้ายทะเบียนตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 3

5. ทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)

สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ตัวอักษรที่ถือว่าเป็นกาลกิณีและห้ามใช้คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ที่สำคัญไม่ควรมีเลข 5 และ 4 อยู่ในแผ่นป้ายทะเบียนตัวเลขทะเบียนตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 3 และเลข 5

6. ทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น มีตัวอักษรหลัก ๆ ที่ห้ามใช้ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น และตัวอักษรในแผ่นป้ายทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามไม่ให้มีเลข 7

7. ทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ มีตัวอักษรที่ห้ามใช้ได้แก่ ย ร ล ว ส่วนตัวเลขบนแผ่นป้ายทะเบียนตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 8 

8. ทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

เลขทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ ไม่ควรมีตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ห้ามไม่ให้มีเลข 4 และเลข 6 ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 4เลขทะเบียนรถ สวยนั้น สายมู อาจจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้สบายใจ แต่ทั้งนี้ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นความเชื่อส่วนบุคคล สิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะต้องมีสติไม่ประมาท ใช้สติในการขับขี่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เดือดร้อนผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่น

อ่านเพิ่มเติม: เจิมรถมอไซค์

Related Posts

Leave a Comment