การทำ สัญญาซื้อขายรถ และ เอกสารการทำสัญญาซื้อขาย ที่ต้องใช้และต้องทราบ

by yanyon
สัญญาซื้อขายรถ

สำหรับผู้ที่กำลังมีความคิดที่จะซื้อขายรถ ก็มีความจำเป็น นี้จะต้องศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องของ สัญญาซื้อขายรถ รวมไปถึง เอกสารการทำสัญญาซื้อขาย เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐาน ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง วันนี้เราจึงจะพาทุกคน ไปทำความรู้จักกับ สัญญาในการซื้อขายรถ และเอกสารที่ใช้ในการทำสัญญาซื้อขาย ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

การทำ สัญญาซื้อขายรถ และ เอกสารการทำสัญญาซื้อขาย ที่ต้องใช้และต้องทราบ 

1. สัญญาซื้อขายคืออะไร 

หนังสือ สัญญา ซื้อขายรถ ก็คือแบบฟอร์ม เอกสารการทำสัญญาซื้อขาย ในการซื้อขายที่บันทึกรายละเอียดของตัวรถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มือหนึ่ง รถยนต์มือสอง หรือการซื้อขายรถยนต์ในประเภทต่าง ๆ ซึ่งมักจะระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน ทั้งตัวรถ รวมไปถึง รูปแบบของการชำระเงิน การขายดาวน์ การวางเงินมัดจำ เป็นต้น ซึ่งแบบฟอร์มไม่ได้มีตายตัว แต่โดยทั่วไปแล้วเราสามารถดาวน์โหลดเอกสารเหล่านี้ได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไป เมื่อกรอกแล้วสามารถนำสัญญาซื้อขายนี้ยื่นให้กับกรมขนส่งทางบกได้ 

2. ทะเบียนรถ 

ในกรณีที่เป็นรถยนต์มือสอง แล้วมีการทำ สัญญา ซื้อขายรถ จำเป็นจะต้องมีทะเบียนรถ หรือคู่มือ จดทะเบียนตัวจริง ส่วนในกรณีที่เป็นรถยนต์มือหนึ่ง และเราได้ทำการผ่อนดาวน์กับบริษัทไฟแนนซ์ เล่มทะเบียนตัวจริงจะอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์ ส่วนผู้เช่าหรือผู้ผ่อนรถ จะได้รับเป็นตัวสำเนา เราจะต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดว่า ตัวสีรถ เลขเครื่องยนต์ และตัวเลขทั้ง ตรงกับเล่มทะเบียน เมื่อมีการโอนรถแล้ว ชื่อนามสกุลและรายละเอียดข้อมูลของผู้รับโอน เป็นชื่อที่ถูกต้องตามผู้ซื้อหรือไม่ ให้ตรงกับ เอกสารการทำสัญญาซื้อขาย

D:\ส่วนตัว\บทความ\จ้างงาน\งานที่ 12 เกี่ยวกับรถ เสนอชื่อ ผ่าน 50 บท\HH281222.01-50\HH281222.06\12.png

3. ใบโอน และใบรับโอน 

เอกสารทั้งสองใบนี้จะต้องกรอกข้อมูลรถยนต์ที่ซื้อ ให้ตรงกับรายละเอียดของรถยนต์ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการเซ็นชื่อ ตรงผู้โอนและผู้รับโอน เพื่อเป็นการแจ้งต่อนายทะเบียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ ที่ระบุอย่างชัดเจนว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้มีการโอนย้ายอย่างสมบูรณ์ แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย 

4. สำเนาบัตรประชาชน 

สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้โอน จะต้องมีการตรวจสอบว่าตรงกับเล่มทะเบียนรถยนต์ที่มีการซื้อขายหรือไม่ และที่สำคัญ บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ ส่วนในกรณีที่มีการซื้อขายในนามบริษัท จะต้องมีหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลแนบมาด้วย ซึ่งถือว่าเป็น เอกสารการทำสัญญาซื้อขาย ที่สำคัญ ที่จะทำให้ สัญญา ซื้อขายรถ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

5. ใบมอบอำนาจ (ถ้ามี) 

ในกรณีที่การซื้อขาย หรือการโอน จำเป็นต้องมีผู้อื่นดำเนินการแทน จำเป็นต้องมีการเซ็นใบมอบอำนาจ พร้อมระบุจุดประสงค์ สำหรับการโอนรถยนต์หรือแจ้งย้าย ให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจไปจัดการที่ขนส่งได้ ความจริงแล้วนี่เป็นเพียงรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้ผู้ที่กำลังทำ สัญญา ซื้อขายรถ รถยนต์ ได้จัดเตรียม เอกสารการทำสัญญาซื้อขาย ในขณะเดียวกัน ก็จะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และอย่าลืมเก็บไปสัญญาซื้อขายและเอกสารต่าง ๆ ให้ดี เพื่อป้องกัน เหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่อาจจะตามมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อรถยนต์มือสอง 

อ่านเพิ่มเติม: ห้ามทิ้งไว้ในรถ

Related Posts

Leave a Comment