สาระน่ารู้ รถแทรกเตอร์ คืออะไร มีกี่ประเภท

by yanyon
รถแทรกเตอร์

อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยซึ่งคนไทยจำนวนไม่น้อยประกอบอาชีพด้านเกษตรเป็นหลัก โดยเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงยอดนิยมคือ รถแทรกเตอร์

วันนี้เราจะมาบอกเล่าถึงประเภทของ รถแทรกเตอร์ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประโยชน์ในการใช้งานว่าแท้จริงแล้วรถประเภทนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร

  1. รถ แทรกเตอร์ คืออะไร

  แทรกเตอร์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือชิ้นสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอดีตเกษตรกรใช้สัตว์เช่นวัว ตาย ในการทำการเกษตร แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตคนเรามากยิ่งขึ้น เครื่องจักรที่เข้ามาแทนที่สัตว์จึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ งานเปิดหน้าดิน ไถกระทะ ปราบดิน ลากจูงเทรลในพื้นที่ที่รถหรือเครื่องจักรชนิดอื่น ๆ เข้าไม่ถึง นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับ อุตสาหกรรมทองเหมืองแร่ ทำถนน ตลอดจนการพัฒนาที่ดิน และโรงสี ก็ล้วนแล้วแต่ใช้รถประเภทนี้ทั้งสิ้น

  1. ประเภท

  ด้วยเหตุที่ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากมายเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ ประเภทของรถทางการเกษตรจึงมีความหลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปได้ 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

  1. ขับเคลื่อน 2 ล้อ

รถประเภทขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์และกำลังจากเครื่องยนต์ทั้งหมดจะถูกส่งมาที่ 2 ล้อหลังเป็นหลัก เพื่อให้สามารถใช้งานในไร่ สวน และพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งในยุคปัจจุบันรถทางการเกษตรที่ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยังถูกพัฒนาและออกแบบระบบเพิ่มเติมอีกมากมาย จึงสามารถแบ่งประเภทออกได้ 4 ประเภท คือ 

  • Standard Tread
  • Row Crop
  • High Clearance
  • Low Profile

โดยแต่ละประเภทที่ถูกพัฒนาล้วนเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในพื้นที่ทางการเกษตรที่แตกต่างกันไป

รถแทรกเตอร์
  1. ขับเคลื่อน 4 ล้อ

  สำหรับรถประเภทนี้เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งเหมาะกับการทำงานในพื้นที่การเกษตรที่มีเนื้อดินอ่อนนุ่ม มีเลนมาก ๆ เนื่องจากการขับเคลื่อนด้วยระบบนี้รถจึงมีกำลังทำงานในพื้นที่เสี่ยงได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท 

  • Front Wheel Auxiliary Drive

เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนให้รถสามารถขับเคลื่อนด้วยระบบ 4 ล้อ เพียงแต่ล้อหน้าสามารถปรับระบบให้ทำงานได้คล้ายกับการขับเคลื่อนล้อหลังเพื่อให้กำลังแรงม้าของตัวรถเพิ่มสูงมากขึ้น

  • True 4Wheel drive

รูปแบบการทำงานของรถประเภทที่ 2 นี้คือรูปแบบการทำงานแบบธรรมดา หรือ ขับเคลื่อนด้วยระบบ 4 ล้อปกติโดยไม่ปรับกระบวนการใด ๆ เพื่อให้ล้อทั้ง 4 สามารถทำงานสอดประสานกันได้อย่างดีทั้งล้อหน้าและล้อหลัง
รถ แทรกเตอร์ ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในประเภท แทรกเตอร์ ที่คนไทยนิยมใช้งานและมีจัดจำหน่ายในไทยเท่านั้น ทั้งนี้ในอุตสาหกรรมการเกษตรก็ยังมีรถ และเครื่องมือทุ่นแรงอีกมากมายที่คนไทยเลือกใช้ ทั้งยังนำมาดัดแปลกเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้รถประเภทนี้จึงกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรสร้างผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างรายได้มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: รถยนต์ สุดคิวท์

Related Posts

Leave a Comment