5 เส้นทางเลี่ยงรถติด ในช่วงเทศกาล

by yanyon
รถติด

ปัญหาเรื่อง รถติด เป็นหนึ่งในปัญหายอดนิยมที่ในช่วงเทศกาลมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมากที่สุด เนื่องจากผู้คนจำนวนไม่น้อยได้หยุดยาวหลังทำงานหนักมาตลอดทั้งปี การเดินทางจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงที่ต้องทำใจเพื่อพบเจอกับปัญหาจราจรติดขัด

สำหรับเส้นทางเลี่ยง รถติดช่วงจะมีเส้นทางใดบ้างดังนี้

  1. เส้นทางเลี่ยงถนน ทล.9 

  สำหรับเส้นทางแรกที่จะช่วยให้เราผ่านพ้น ได้ดีที่สุดคือถนน ทล.9 ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีโอกาส รถติด น้อยที่สุด เราสามารถเริ่มต้นได้จากถนนทล.9 เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงชนบทสาย กท.1001 ถนนกัลปพฤกษ์ จากนั้นขับต่อไปประมาณ 7 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นบ. 3021 ขับต่อไปจนพบทางเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนชนบท ทล. 306 เพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ

  1. เส้นทางเลี่ยงถนน ทล.9 และ ทล.306 

  สำหรับเส้นทางที่สองสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกับเส้นทางที่หนึ่ง เพียงแต่หลังจากผ่านถนน กท. 1001 เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวง นบ. 3021 จากนั้นขับตรงไปจนกระทั่งพบแยกเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน นบ. 3030 เดินทางต่อไปอีก 7 กิโลเพื่อเข้าสู่ถนน ทล. 304

รถติด
  1. เส้นทางเลี่ยงถนน ทล.9 และ ทล.345

  สำหรับเส้นทางนี้จะเริ่มต้นที่ถนน ทล.9 จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน กท. 1001 ขับตรงไปจนถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน นบ. 3021 เดินทางต่อประมาณ 37 กิโลเมตร จะพบถนน ทล. 346 ให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่จังหวัดปทุมธานี

  1. เส้นทางเลี่ยงถนน ทล.2 (ถนนมิตรภาพ) และ ทล.304

  เส้นทางนี้เริ่มต้นจากถนน ทล.2 แล้วเลี้ยวขวาสู่ถนน นม.1016 เดินทางต่อไปประมาณ 27 กิโลเมตร  แล้วจึงเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน ทล.2090 จนพบทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน นม.3052 เดินทางต่อไปอีก 70 กิโลเมตร เพื่อเข้าสู่ถนน ทล.304 แล้วเลี้ยวขวาเพื่อสู่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

  1. เส้นทางเลี่ยงถนน ทล.32

  เริ่มต้นที่ถนน ทล.32 จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน ทล.369 แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน ทล.3030 เดินทางต่อไปอีก 9.8 กิโลเมตร เพื่อเข้าสู่ถนน สห.4035 เดินทางอีก 7 กิโลเมตร เพื่อเข้าสู่ถนน สห.5040 ตรงต่อไปจนพบถนน ชน.4050 จึงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน ทล.3183 เดินทางต่อไปอีก 1.6 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน ทล.340 กม เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดชัยนาท

  ในช่วงเทศกาลปัญหา รถ ติด เป็นหนึ่งในปัญหาที่หลายคนอยากจะหลีกเลี่ยงเนื่องจากนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายมากมาย สำหรับเส้นทางที่แนะนำดังกล่าวข้างต้นเป็นหนึ่งในเส้นทางเลี่ยงในช่วงเทศกาลได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การขับขี่รถบนท้องถนนจำเป็นต้องมีสติและใจเย็นอยู่เสมอเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม: เทคนิคการขับรถปลอดภัย ที่ควรรู้! โดยเฉพาะมือใหม่หัดขับรถ

Related Posts

Leave a Comment