ข้อดีข้อเสีย ผ่อนรถบอลลูน มีอะไรบ้าง เหมาะกับใคร?

by yanyon
ผ่อนรถบอลลูน

การผ่อนรถมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบก็แตกต่างกัน ซึ่งการที่เราจะเลือกผ่อนรถแบบไหนนั้น เราสามารถพิจารณาโดยผู้ซื้อ สามารถเลือกให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ ความชอบ นั่นก็คือเงินในกระเป๋าของเรา ซึ่งถือได้ว่าสำคัญมากที่สุดในการตัดสินใจทำเรื่อง ผ่อนรถ ซึ่งถือว่าเป็นหนี้สินระยะยาว รวมทั้งการจ่ายเงินก้อน และในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับการผ่อนรถแบบบอลลูน ว่ามี ข้อดีข้อเสีย ผ่อนรถบอลลูน มีอะไรบ้าง เหมาะกับใคร? 

  การผ่อนแบบบอลลูนคืออะไร

เดิมทีการผ่อนแบบบอลลูนเป็นที่นิยมในกลุ่มสินค้า ประเภทอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากว่ามีมูลค่าสูง หลังจากนั้นบริษัทไฟแนนซ์ ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการ ในกลุ่มธุรกิจประเภทรถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ราคาแพง รถยนต์หรู รถยนต์นำเข้า ก่อนจะลงมาสู่ตลาดรถยนต์ทั่วไป โดยมีโปรโมชั่นต่าง ๆ เพิ่มเป็นอีกทางเลือกให้กับลูกค้า 

หลักการผ่อนรถบอลลูน จะต้องใช้เงิน 3 ส่วน 

1. เงินดาวน์ ในส่วนของเงินดาวน์นั้น เป็นเงินส่วนแรกสุดที่ต้องจ่าย ให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน โดยปกติเงินดาวน์จะอยู่ที่ประมาณ 20% ของมูลค่ารถยนต์ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น รวมไปถึงเงื่อนไขของธนาคารด้วย 

C:\Users\thanapornhan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2.png

2. เงินบอลลูน เป็นเงินก้อน ที่ต้องจ่ายสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์ 40-50% ซึ่งเงินก้อนนี้จะนำไปจ่าย หลังจากมีการผ่อนชำระค่างวดไปจนครบจนถึงงวดสุดท้ายแล้ว 

3. ค่างวดรถ  ในส่วนของค่างวดรถนี้ จะเป็นการทำผ่อนในแต่ละเดือน โดยจะมีการคำนวณหลังจากหักค่าเงินดาวน์ และยอดเงินบอลลูนไปแล้ว หลังจากการนำไปหารกับจำนวนค่างวดรถตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งจะทำให้ค่างวดต่อการผ่อนต่องวดถูกลง  

ข้อดี ข้อเสีย ผ่อนรถ บอลลูน 

ข้อดีของการผ่อนรถแบบบอลลูน คือ  

1. การผ่อนชำระต่องวดค่อนข้างต่ำ ดังนั้นเจ้าของจึงสามารถที่จะซื้อ รถได้ง่ายขึ้น ภาระหนี้จะน้อยกว่าการเช่าซื้อรถทั่วไป 

2. ในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินก้อนในงวดสุดท้ายได้ เรายังสามารถนำยอดเงินบอลลูนในงวดสุดท้าย มาแบ่งจ่ายเป็นงวดได้ โดยทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการทำสัญญาของสถาบันการเงิน ตามที่ตกลงกัน 

3. เหมาะกับคนที่อยากจะเปลี่ยนรถใหม่ทุก ๆ 4 – 5 ปี เพราะเราสามารถนำเงินบอลลูนที่เหลือจากการหักหลบขายคืน ไปดาวน์รถคันใหม่ได้ 

ข้อเสียของการผ่อนรถแบบบอลลูน 

1. เราจะได้เป็นเจ้าของรถอย่างแท้จริง เมื่อมีการจ่ายค่างวด งวดสุดท้าย พร้อมกับเงินก้อนที่เป็นเงินบอลลูนด้วยเท่านั้น 

2. มีภาระหนี้สินสูงกว่าการผ่อนรถธรรมดา เนื่องจากดอกเบี้ยราคาสูง 

3 ไม่สามารถปิดหนี้ก่อนครบกำหนดชำระได้ ในกรณีที่ต้องการจะปิดต้องจ่ายเงิน เพิ่มซึ่งมักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากเกินไป  
  เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ ข้อดีข้อเสีย ผ่อนรถ บอลลูน ถ้าหากถามว่าการผ่อนรถแบบบอลลูนเหมาะกับใคร ทั้งนี้ทั้งนั้นคงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ซื้อ ว่างบประมาณในกระเป๋าของคุณเหมาะกับการ ผ่อนรถแบบไหน ควรศึกษารายละเอียด ให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ ว่าเหมาะกับเราหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม: ซื้อรถในนามบริษัท

Related Posts

Leave a Comment