บูชา ท้าวเวสสุวรรณ ในรถยนต์ อุ่นใจ สำหรับคนเดินทาง

by yanyon
ท้าวเวสสุวรรณ

ใครที่มีความเชื่อต้องการขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ รวมไปถึงเรื่องของการป้องกันภยันตรายจากภูตผีปีศาจต่าง ๆ คงจะไม่มีใครที่ไม่นึกถึงองค์ ท้าวเวสสุวรรณ เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งจตุโลกบาลทั้ง 4 ผู้เปรียบประดุจดังอธิบดีป้องกันอสูร เทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา และคุ้มครองโลกมนุษย์ อยู่ในความเชื่อทั้งศาสนาพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่นับถือของเทพเจ้าของชาวจีน ที่ใช้ชื่อว่าไฉ่ซิงเอี้ย

ท้าว เวสสุวรรณ เป็นเทพเจ้าที่อยู่ในพระพุทธศาสนาหรือในศาสนาพราหมณ์ตามความเชื่อมีอีกชื่อหนึ่งว่า ท้าวกุเวร เชื่อกันว่าท่านเป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือเป็นเทพเจ้าแห่งภูตผีปีศาจ รูปร่างหน้าตาของท่านเป็นรูปยักษ์ถือกระบองขนาดใหญ่ ปกติแล้ว เราจะพบรูปปั้นของท่านอยู่ตามวัดโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าวัดเพราะเชื่อว่าท่านมีอำนาจในการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา

บูชา ท้าวเวสสุวรรณ ในรถยนต์ อุ่นใจ สำหรับคนเดินทาง  

1. การบูชา ท้าว เวสสุวรรณ

วิธีการบูชาท้าว เวสสุวรรณที่ถูกต้อง เตรียมธูป 9 ดอก ดอกกุหลาบแดง 9 ดอก บูชาท่านในวันขึ้น 15 ค่ำ โดยระลึกถึงบุญคุณบิดามาร และตั้งนะโม 3 จบ สวดพระคาถาบูชาท้าว เวสสุวรรณ ดังต่อไปนี้ 

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าว เวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ ท้าว เวสสุวรรณโณ จตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวส สะ พุ สะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าว เวสสุวรรณโณ นะโมพุ ทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณ

2. การบูชาด้วย การถือศีล 5 หรือ ศีล 8 ในวันสำคัญต่าง ทางพระพุทธศาสนา 

โดยปกติแล้วในการทำบุญตักบาตรไหว้พระเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติอยู่แล้วแต่การบูชาด้วยการถือศีล 5 หรือศีล 8 และกล่าวอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่องค์ ท้าว เวสสุวรรณ และขอให้ท่านปกปักคุ้มครองก็เป็นอีกหนึ่งวิธีของการบูชาท่าน

3. อาบน้ำแต่งกายให้สุภาพ สวดสมาทานศีล 5 

พร้อมบทสวดบูชาพระรัตนตรัย พาหุง ตามด้วยคาถาชินบัญชร ปักธูป 9 ดอก และอย่าลืมถวายดอกกุหลาบ 1 พวงหรือพวงมาลัยที่ทำมาจากดอกดาวเรือง พร้อมบทสวด คาถาบูชา ท้าว เวสสุวรรณ

ข้อห้ามในการบูชา ท้าวเวสสุวรรณ

สำหรับใครที่ต้องการจะบูชา จะต้องไม่ประพฤติผิดศีล 5 และต้องไม่เป็นผู้ทำลายศาสนา ไม่ทุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น รวมถึงต้องไม่ประกอบอาชีพที่ฉ้อโกง ต้องรู้จักให้ทานตั้งมั่นในความดีอยู่เสมอ
ตามตำราโบราณแล้ว ไม่ว่าเราจะบูชา ท้าว เวสสุวรรณ  หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็ตาม ก็จะต้อง ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม เพราะถ้าหากเราอยากจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากการทำความดี ไม่ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงาม ประกอบแต่สัมมาอาชีพที่สุจริต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจึงจะดลบันดาลให้เราประสบแต่ความสมหวัง

อ่านเพิ่มเติม: มาลัยบูชารถยนต์

Related Posts

Leave a Comment