ประวัติความเป็นมา ที่มาแอร์รถยนต์ พร้อมบอกระบบการทำงาน และ อุปกรณ์แอร์ ชิ้นสำคัญ

by yanyon
ที่มาแอร์รถยนต์

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเมืองร้อน ดังนั้น แอร์รถยนต์ จึงเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้น ตลอดจนในยุคปัจจุบันเครื่องปรับอากาศรถยนต์ก็ยังถูกพัฒนาเรื่อยมา ซึ่งในวันนี้เราจะมาเล่าถึง ประวัติความเป็นมาของแอร์รถว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและมี อุปกรณ์แอร์ ชิ้นใดบ้างที่สำคัญ ตลอดจนมีกระบวนการทำงานอย่างไรบ้าง

ประวัติความเป็นมาของ ที่มาแอร์รถยนต์

 1. วัตถุประสงค์แรกของเครื่องปรับอากาศรถยนต์

  ที่มาแอร์รถยนต์ สำหรับจุดเริ่มต้นในการสร้างเครื่องปรับอากาศเกิดขึ้นจากวิศวกรชาวอเมริกัน ซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจสร้างเครื่องปรับอากาศขึ้นมาเพื่อลดความร้อนสร้างความเย็นภายในบ้านหรือรถ แต่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในโรงพิมพ์ที่นิวยอร์ก เนื่องจากภายในโรงพิมพ์เกิดปัญหาความชื้นที่มากเกินไป ซึ่งภายหลังเครื่องปรับอากาศชนิดนี้ถูกดัดแปลงให้กลายมาเป็นเครื่องควบคุมความเย็น ที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ โดยวิศวกร ผู้คิดค้นท่านนี้คือ วิลลิส แคเรียร์ ผู้ก่อตั้งบริษัท carrier corporation ซึ่งเป็นบริษัทผลิตแอร์ยี่ห้อ carrier ที่เรารู้จักในปัจจุบัน

 1. กำเนิด แอร์รถยนต์

  หลังจากที่เครื่องปรับอากาศถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย นักพัฒนาหลายคนจึงเริ่มนำเครื่องปรับอากาศไปใช้งานในด้านต่าง ๆ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1933 เครื่องปรับอากาศก็ถูกนำมาดัดแปลงเพื่อใช้ในรถยนต์ โดยกลุ่มนักพัฒนาจากบริษัท Packard แม้ว่าในช่วงนั้นแอร์สำหรับใช้ในรถยนต์ จะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างจากในปัจจุบัน แต่ทันทีที่สงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง แอร์สำหรับใช้ในรถยนต์ก็ถูกพัฒนาต่อยอดมาเรื่อย ๆ จนกลายเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่เราเห็นในยุคปัจจุบัน

 1. อุปกรณ์แอร์ ชิ้นสำคัญที่ขาดไม่ได้

  สำหรับอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ขาดไม่ได้ประกอบด้วย 

 • คอมเพรสเซอร์ (Compressor)
 • คอนเด็นเซอร์ (Condenser)
 •  รีซีพเวอร์ดรายเออร์ (Receiver Drier)
 • เอ็กซ์แพนชันวาล์ว (Expansion Valve)
 • อีวาโพเรเตอร์ (Evaporator)
 • ท่อส่งสารทำความเย็น 
ที่มาแอร์รถยนต์
 1. การทำงานของระบบปรับอากาศรถยนต์

  สำหรับกระบวนการทำงานของแอร์รถสามารถกล่าวโดยสรุปได้ 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

 • เมื่อสารทำความเย็นถูกฉีดเข้าไปในคอยล์เย็น อาการร้อนภายในห้องโดยสาร ก็จะถูกดูดเข้าไปรวมกับของเหลว เพื่อเปลี่ยนสภาพกลายเป็นก๊าซ ด้วยกระบวนการนี้ ความร้อนจึงถูกแลกเปลี่ยนและถ่ายเทจนกลายเป็นลมเย็นออกมา
 • หลังจากนั้นสารที่ทำความเย็นจะเดินทางเข้าไปยังคอมเพรสเซอร์ เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นไอระเหยและควบแน่นเพื่อกลับสู่สถานะของเหลว ซึ่งกระบวนการนี้จะวนไปเรื่อย ๆ ทำให้ภายในรถเย็นอยู่เสมอ แต่หากไม่เปิดแอร์ภายในรถก็จะช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้น เพราะเครื่องยนต์ไม่ต้องแปลงหรือใช้พลังงานไปกับกระบวนการควบแน่นเพื่อกลับสู่สถานะของเหลว 
 • หลังจากที่ความเย็นภายในตัวรถคงที่แล้ว คอยล์ร้อนก็จะทำหน้าที่เป่าความร้อนที่ถูกแปรสภาพออกสู่ภายนอกรถ ซึ่งคอยล์ร้อนจะมีลักษณะคล้ายรังผึ้งติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้ากระโปรงรถยนต์

  แอร์รถยนต์ ถือเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ชิ้นสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อคนในยุคปัจจุบันค่อนข้างมาก อีกทั้งยังสามารถดัดแปลงไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่ง อุปกรณ์แอร์ ชิ้นสำคัญและประวัติการสร้างเครื่องปรับอากาศที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายเท่านั้น ทั้งนี้การดูแลรักษาให้แอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จำเป็นต้องหมั่นตรวจสอบระบบคอยล์ร้อนคอยล์เย็นอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม: อะไหล่ที่เปลี่ยนบ่อย

Related Posts

Leave a Comment