เมื่อ ป้ายทะเบียนรถ สีซีด จาง ต้องทำอย่างไร เรื่องง่ายๆ ที่หลายคนไม่รู้

by yanyon
ทะเบียนรถ สีซีด

ปัญหาของการดูแลรถยนต์ให้เหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลา ก็ค่อนช้างยากพอสมควร ยิ่งรถที่ใช้ไปนาน ๆ ก็มักมีปัญหาจุกจิกตามมา เช่น ปัญหาแบตเตอรี่เสื่อม ปัญหารถสตาร์ทไม่ และอีกสารพัดปัญหามากมายที่ตามมา

แล้วอีกปัญหาหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้คือ ป้ายทะเบียนรถ สีซีด จาง ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคน ไปหาวิธีการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวกัน  

ทำไมป้ายทะเบียนรถ สีซีด จาง  

แน่นอนว่า หลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่างไม่ใช้งานไปนาน ๆ ก็มักจะตามมาด้วยปัญหาการสึกหรอ เช่นเดียวกัน กลับ ป้ายทะเบียนรถ เอง แต่มันก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ สีซีด จาง ไม่ว่าจะเป็นจากขั้นตอนการผลิต  การเคลือบสีที่ไม่ได้มาตรฐาน แสงแดดที่แผดเผา ตลอดไปจนถึงการขัดล้างทำความสะอาด แบบไม่ถูกวิธี จึงทำให้ป้ายทะเบียนสีซีดหรือจาง และหลุดร่อนลงได้

ป้ายทะเบียน สีซีด จาง ลบเลือนต้องทำอย่างไร  

ก่อนอื่นต้องตรวจสอบก่อนว่า สีบนตัวอักษรของ ป้ายทะเบียนนั้น หรือตัวอักษรที่บ่งบอกชื่อจังหวัด มีความซีดจางมากน้อยเพียงใด เราจะต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถนำมาทำได้ที่ งานแผ่น ป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 กรมขนส่งทางบก และจะสามารถรับแผ่นป้ายทะเบียนได้ในวันที่มาติดต่อทันที หรือสามารถขอยื่นความประสงค์ ที่สำนักงานกรมขนส่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบก็ได้ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ หรือสามารถนัดมารับแผ่นป้ายทะเบียนได้ โดยจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนชั่วคราวกับเจ้าหน้าที่ ในการติดที่รถไปก่อน ขณะที่รถอยู่ระหว่างการส่งเคลือบสี  

   กรณีแผ่นป้ายทะเบียนชำรุดเนื่องจากสาเหตุอื่น เช่นเกิดจากการขัดล้างไม่ถูกวิธี หลุดจากการใช้งาน สามารถขอติดต่อรับแผ่นป้ายทะเบียนทดแทน แต่จะมีค่าใช้จ่าย  

อัตราค่าธรรมเนียม กรณีขอ ป้ายทะเบียนรถ ใหม่  

1. รถยนต์ส่วนบุคคล  

อัตราค่าบริการคำขอ จำนวน 5 บาท ถ้าป้ายทะเบียน 2 ชิ้น หน้าและหลัง แผ่นป้ายทะเบียนละ 100 บาท รวม 205 บาท อัตราค่าธรรมเนียม กรณีเป็นแผ่นป้ายทะเบียนธรรมดา 100 บาท กรณีแผ่นป้ายทะเบียนประมูล แผ่นละ 600 บาท  

2. รถจักรยานยนต์  

ถ้าคำขอ 5 บาท ค่าป้ายทะเบียน 1 แผ่น 100 บาท รวม 105 บาท  

เอกสารที่ต้องเตรียม  

1. แผ่นป้ายทะเบียนเดิมที่ชำรุด หรือ สีซีด จาง 

2. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ทั้งตัวจริงและตัวสำเนา  

3. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และในกรณีที่ให้ผู้อื่นดำเนินการแทน จำเป็นต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท  

4. เอกสารใบคำขอ โดยเอกสารที่ใช้ในการดำเนินการนั้นต้องเป็นแบบฟอร์มของกรมสำนักงานขนส่งเท่านั้น  

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการยืดอายุและรักษาการใช้งานของ ป้ายทะเบียนรถ ไม่ให้สี  สีซีด จาง ควรจะมีการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี ไม่ใช้น้ำยาหรือสารเคมีที่ไม่ควรรุนแรง ขัดบริเวณแผ่นป้ายทะเบียน อยู่บริเวณตัวอักษร ควรจะมีการใช้แชมพูอ่อน ใช้ผ้าบางและสำลีทำความสะอาด จะได้ไม่ต้องนำแผ่นป้ายทะเบียน มาเคลือบสีใหม่ให้เสียเวลา  

อ่านเพิ่มเติม: ทำร้าย รถยนต์

Related Posts

Leave a Comment