คาถา บูชารถ  ขับรถทางไกลหายห่วง กับ บทสวดมนต์

by yanyon
คาถา บูชารถ

สิ่งสำคัญของการเดินทางไกล นอกจากจะต้องเตรียมรถ เตรียมคน เตรียมสติสัมปชัญญะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในรถให้พร้อมแล้ว คงมีหลาย ๆ คน ที่ต้องเตรียม คาถา บูชารถ  รวมไปถึงพระคาถาสำหรับสวดก่อนการขับรถ เพื่อให้เกิดความสบายใจ เป็นที่ยึดเหนี่ยวก่อนการเดินทาง วันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ ขับรถทางไกลหายห่วง กับ บทสวดมนต์ คาถา สายมู บูชารถ 

ขับรถทางไกลหายห่วง กับ บทสวดมนต์ คาถา สายมู บูชารถ 

1. คาถา สำหรับการขับขี่ให้ปลอดภัย

สำหรับบทสวดพระคาถานี้ ให้ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วยการสวดพระคาถา เป็นพระคาถาที่สวดแล้วจะทำให้แคล้วคลาด ปลอดภัยจากภยันตราย และอุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอดการเดินทาง ราบรื่น ไม่มีสิ่งใดมาทำให้เกิดความกังวลใจได้ 

“เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”

คาถา บูชารถ

2. คาถา บูชารถ สำหรับคนเดินทางไกล

พระคาถาบูชา สำหรับการขับรถทางไกล เพื่อช่วยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ โดยเป็นพระคาถาที่หลวงปู่ทวด เป็นคนสวด เมื่อจะต้องเดินทางไกล เชื่อกันว่าเมื่อสวดพระคาถานี้แล้ว จะทำให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ตั้งนะโม 3 จบ

“มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

3. คาถา บูชารถ ช่วยให้รอดพ้นอันตราย

เมื่อจะต้องเดินทางไกลและพบกับอุปสรรคอันตราย หรือมีคนถูกปองร้าย มีคนสะกดรอย ลองสวดพระคาถานี้ แล้วจะทำให้รอดปลอดภัย ตั้งนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย

“นะรา นะระ หิตัง เทวัง นะระ เทเรหิ ปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิ สุคะตังชินัง”

4. คาถา แคล้วคลาด ใช้สวดก่อนเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน

พระคาถาแคล้วคลาด จะช่วยให้เราเดินทางด้วยความสบายใจ มักจะนิยมสวดก่อนเดินทางไกล หรือเวลาขึ้นเครื่องบิน ขึ้นเรือ ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวพระคาถา 

“พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก”

5. คาถา บูชารถ เดินทางปลอดภัย ไร้อุปสรรค

โดยปกติแล้วจะสวดคาถานี้เมื่อเราเดินทางไป ทำธุรกิจ เจรจาต่อรองทางธุรกิจ หรือค้าขาย ก็มักจะสวดคาถา นี้เพื่อให้ไร้อุปสรรคในการเดินทาง ไปได้ทันเวลา เป็นต้น ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วย 

“สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”คาถาบูชารถ จะขลังได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่สวดตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม ไม่เบียดบังเบียดเบียนผู้อื่น ไม่กระทำการชั่วร้าย อันก่อให้เกิดการผิดศีล พระคาถาจึงจะคุ้มครอง พุทธคุณจึงจะได้ผล และที่สำคัญเมื่อมีพระคาถาคุ้มครองแล้ว ก็จะต้องมีความเมตตากรุณาในการขับขี่ มีวินัยในการขับรถด้วย จึงจะประกอบกันให้เกิดความขลัง

อ่านเพิ่มเติม: ยันต์ 5 แถว

Related Posts

Leave a Comment