5 สุดยอด คาถาขับรถ ที่ต้องสวดก่อนออกเดินทาง สำหรับ สายมู แล้วจะแคล้วคลาด ปลอดภัย

by yanyon
คาถาขับรถ

 ในปัจจุบันการขับรถทางไกลเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะเหตุนี้ผู้ขับขี่หลายคนจึงหันมาให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและเลือกใช้วิธีสวดคาถาขับรถขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยคาถาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น ในการขับขี่ให้มากยิ่งขึ้น

วันนี้เราจึงนำ 5 สุดยอดคาถาขับรถ ที่ต้องสวดก่อนออกเดินทางสำหรับ สายมู มาแบ่งปัน

  1. คาถาขับขี่ปลอดภัย

  สำหรับคาถานี้จะเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ และสวดคาถา ซึ่งเป็นการสวดแผ่เมตตา ทั้งยังเป็นการตั้งจิตภาวนาให้เดินทางปลอดภัย พ้นจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้

คาถา “เมต ตัญจะ สัพพะโล กัสสะ มิงมานะ สัมภา วะ เยอัป ปะริมานัง” 

  1. คาถาเดินทางไกลไร้ซึ่งอุปสรรค

  ก่อนที่จะสวดคาถานี้ผู้สวดต้องตั้งสติและมีสมาธิทำใจให้สงบก่อนเริ่มสวดคาถา ซึ่งพุทธคุณสำหรับคนที่สวดคาถานี้ จะช่วยให้การเดินทางไกลไร้ซึ่งอุปสรรค แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดเส้นทาง

คาถา “สัตถา เทวะมะนุส สานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”

  1. คาถาเดินทางไกล

  สำหรับคาถานี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้สวดเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ยังช่วยเสริมเรื่องโชคลาภได้อีกด้วย

คาถา“ มะ ติ ยาเต (ซ้ำ 2 ครั้ง) มาเต ถินา นะ นา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

  1. คาถาเดินทางไกล มีสติ ไม่หลับใน

  ก่อนสวดคาถานี้แนะนำให้ตั้งจิตให้มั่น จากนั้น เริ่มสวดคาถาก่อนออกเดินทางเพื่อให้ตลอดเส้นทางปลอดภัยแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ มีสติในการขับขี่ตลอดเส้นทาง

คาถา “พุทโธ ระเบิดเปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ”

คาถาขับรถ
  1. คาถาแคล้วคลาดปลอดภัย

  สำหรับคาถาแคล้วคลาดปลอดภัยก่อนที่จะขับขี่หรือเริ่มต้นสวดบทนี้ ควรนั่งสมาธิให้จิตใจสงบก่อน จากนั้นจึงค่อยกล่าวคาถาและอธิฐานให้เดินทางปลอดภัยไร้อุปสรรค

คาถา “อิ ติ ปิโส ภะคะวา ยา ตรา ยามดี วันนี้ ชัยศรี สวัสดี ลาโภ นะโมพุทธายะ อิ ติ ปิโส ภะคะวา ยาตรา ยามดี(วันที่เดินทาง) ชัยศรี สวัสดี ลาโภ นะโม พุทธายะ อิติ ปิโส ภะคะ วา ยาตรา ยามดี พระ (วันที่เดินทาง)
คาถาขับรถ ทั้ง 5 บทที่กล่าวมาข้างต้น ผู้สวดจำเป็นต้องทำจิตใจให้สงบ และตั้งนะโม 3 จบก่อนสวดคาถาเพื่อรับความสิริมงคล แต่ถึงอย่างไรก็ตามการขับขี่รถโดยไม่ประมาท มีสติ และปฏิบัติตามกฎจราจร ก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญ ที่ผู้ขับขี่ สายมู หรือผู้ขับขี่ทั่วไป ต้องใส่ใจเป็นอย่างมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทั้งกับตัวเราเองและผู้ร่วมเดินทาง

อ่านเพิ่มเติม: ไหว้แม่ย่านาง

Related Posts

Leave a Comment