กฎหมายจราจร ที่คนไทยไม่ค่อยรู้ มักละเลย และมาพร้อมใบสั่ง

by yanyon
กฎหมายจราจร

กฎหมายจราจร มีไว้เพื่อบังคับใช้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ไม่สามารถหลีกเลี่ยง หรือละเลยที่จะไม่ปฏิบัติตามได้ คนที่ใช้รถใช้ถนนจำเป็นจะต้องมีการใช้ กฎหมาย จราจร อย่างเข้มงวด ถ้าหากมีการทำผิดกฎจราจร ก็มักจะตามมาด้วยค่าปรับ และถ้าหากเป็นการผิดทำผิดกฎจราจรร้ายแรง อาจจะส่งผลให้เกิดการเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน กลายเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ดังนั้นวันนี้ เราจะพาผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ไปทำความรู้จัก กฎหมาย จราจร ที่คนไทยไม่ค่อยรู้ มักละเลย และมาพร้อมใบสั่ง

กฎหมายจราจร ที่คนไทยไม่ค่อยรู้ มักละเลย และมักมาพร้อมใบสั่ง 

1. ขับช้าชิดช่องขวา 

เรามักจะพบเห็นกันบ่อยครั้ง ในกรณีของการขับรถ ผิดเลน หรือในกรณีที่ขับรถช้าแต่วิ่งแช่ขวาไปตลอดช่องทางการจราจร ซึ่งโดยปกติแล้วการจราจรในช่องทางขวาจะมีไว้ให้สำหรับรถที่วิ่งเร็วและต้องการขึ้นแซงไปเท่านั้น ดังนั้นเราจึงมักจะพบเห็นรถที่วิ่งแช่ขวาอยู่เป็นประจำ และมักจะตามมาด้วยใบสั่งเสมอ 

D:\ส่วนตัว\บทความ\จ้างงาน\งานที่ 12 เกี่ยวกับรถ เสนอชื่อ ผ่าน 50 บท\HH0405T 01 - 30\1 - Copy (10)\20.png

2. ขับรถเร็วเกินกว่าที่ กฎหมาย จราจร กำหนด 

แน่นอนว่าต่อให้รถคุณแรงแค่ไหน หากคุณมีการใช้งานความเร็วที่เกินกำหนดก็จะตามมาด้วยค่าปรับ โดยกฎหมายไทยจำกัดความเร็วสูงสุดไม่เกิน 90 กิโลเมตรถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

3. พบเห็นป้ายแสดงสัญลักษณ์ให้หยุด แต่ฝ่าฝืนไม่หยุด 

คนไทยมีนิสัยอย่างหนึ่งคือ ไม่ค่อยเคารพกฎการจราจร ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือคนไทยมักจะไม่หยุดรถเมื่อมีป้ายแสดงสัญลักษณ์ให้หยุด ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงตามมา 

4. ใช้ความเร็วสูงเมื่อเจอสัญญาณไฟเหลือง 

สิ่งที่เรามักจะพบกันบ่อยครั้งคือ มักจะมีคนบางกลุ่มที่เมื่อเจอสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซึ่งในทางกฎหมายแล้วหมายถึงให้ชะลอรถเพื่อเตรียมหยุดจอด ก่อนสัญญาณไฟแดงจะแจ้งเตือน แต่คนส่วนใหญ่มักจะเหยียบคันเร่งเพื่อให้ทันก่อนสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดง 

5. วิ่งบนไหล่ทาง หรือเปิดเลนซ้ายสุด 

เรามักจะเจอปัญหาการเปิดเลนซ้ายสุดในสถานการณ์ที่คับขัน หรือมีการจราจรติดขัด ซึ่งมักจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ในบางประเทศอาจจะมีการอนุโลม แต่ในหลายประเทศนั้นไม่อนุโลมให้มีการวิ่งช่องทางซ้ายสุดที่เป็นบริเวณไหล่ทาง สำหรับในประเทศไทยนั้นจะเปิดให้ก็ต่อเมื่อเป็นบริการของรถพยาบาลที่ฉุกเฉินและเป็นในกรณีที่ทุกเลนส์มีรถเต็มช่องทางการจราจรจนหมดแล้วเท่านั้น 
นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้น ของการทำผิด กฎหมาย จราจร ในประเทศเรา ยังมีอีกมากมายหลายข้อที่คนมักจะทำผิดเพียงเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อย โดยที่อาจจะไม่รู้เลยว่าความประมาทเพียงเล็กน้อยของเรานั้นส่งผลให้เกิดความกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งตัวต่อตนเองและผู้อื่น ดังนั้นจึงอยากขอให้ทุกคนเคารพกฎจราจรและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันลดปัญหาอุบัติเหตุ

อ่านเพิ่มเติม: ใช้งาน เกียร์ AUTO

Related Posts

Leave a Comment