รู้ก่อน ตรวจสภาพรถ ประจำปี เพื่อต่อภาษี ประจำปีให้ถูกต้อง

by yanyon
ตรวจสภาพรถ

หลาย ๆ คนอาจจะมีคำถามและข้อสงสัยว่า อะไรคือ ตรอ. แล้วทำไมเราต้องเอารถของเราเข้าไปตรวจสภาพ ถ้าหากไม่ตรวจสภาพรถจะเกิดอะไรขึ้น วันนี้เราจะพาทุกคนไปหาคำตอบกับ รู้ก่อน ตรวจ สภาพรถ ประจำปี เพื่อต่อภาษี ประจำปีให้ถูกต้อง

ตรอ. คือ คำย่อมาจาก สถาน ตรวจ สภาพรถ เอกชน ซึ่งจะเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่มีรถและต้องการนำรถไปตรวจสภาพก่อนจะมีการต่อภาษี ซึ่งเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาไปตรวจที่กรมขนส่งทางบกหรือ กรมขนส่งทางบกอยู่ไกลนั้นเอง โดยการตรวจของ ตรอ. เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องตรวจเพื่อรับรองยานพาหนะว่ารถของเรามีความปลอดภัยก่อนจะนำไปต่อภาษีต่อทะเบียน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดบนท้องถนน

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนไป ตรวจสภาพรถ

1. พระราชบัญญัติรถยนต์ปีพุทธศักราช 2522 เกี่ยวกับรถ ที่ใช้สำหรับการขนส่ง

ก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักก่อนว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวกับรถยนต์ บังคับให้รถยนต์ที่มีอายุดังต่อไปนี้ต้องไปทำการตรวจ สภาพรถว่ามีความมั่นคงแข็งแรง และมีลักษณะของรถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎของกระทรวง ดังนั้นรถที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างนานจึงจำเป็นต้องตรวจตรอทุกปี ดังรายการต่อไปนี้

1.1 รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป

1.2 รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คนที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป

1.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป

1.4 รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปีขึ้นไป การนับอายุพาหนะที่เข้าเกณฑ์การตรวจนั้น สามารถนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกถึงวันสิ้นสุดภาษีประจำปี

ตรวจสภาพรถ

2. รถยนต์ที่ไม่สามารถเข้ารับการ ตรวจ สภาพรถ ได้

ทั้งนี้มันจะมีรถยนต์บางประเภทที่มีข้อจำกัดไม่จำเป็นต้องนำไปตรวจ ที่ ตรอ. แต่จะต้องนำไปตรวจสภาพที่กรมขนส่งทางบกเท่านั้นเช่น

2.1 รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม

2.2 รถของส่วนงานราชการ รถของคณะผู้แทนทูต คณะผู้แทนกงสุล หน่วยงานระหว่างประเทศ

2.3 รถที่มีการดัดแปลงสภาพรถ การเปลี่ยนสีรถ รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวถังหรือตัวเครื่องยนต์ รถที่มีการค่ะต่ออายุทะเบียนเกิน 1 ปีเป็นต้น

เอกสารที่ใช้ในการ ตรวจสภาพ รถ

สมุดทะเบียนรถ เมื่อตรวจผ่านแล้วจะได้รับใบรับรองการตรวจสภาพ ตามแบบที่กรมขนส่งกำหนดและสามารถนำใบนั้นไปต่อ พรบ. รถยนต์ได้เลย แต่ใบรับรองจะมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

อัตราค่าบริการ ตรอ.

1. รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท

2. รถยนต์น้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท

3. รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท
เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องนำรถของเรา เข้ารับการ ตรวจสภาพ รถ สิ่งที่เราจะต้องทำคือการศึกษาข้อมูล และเนื่องด้วยกฎหมายบังคับ ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่คนมีรถทุกคนจะต้องทราบ เพื่อไม่ให้ขัดต่อข้อกฎหมาย และเพื่อความปลอดภัยกับตัวเราเอง

อ่านเพิ่มเติม: เบรกรถยนต์

Related Posts

Leave a Comment